Ou Pral Antre Sou Paj Donasyon-An Nan Yon Timoman!

NOTE: Tanpri, asire ke ou ekri mo: "NAN-SOLE" a, nan paj donasyon-an
kote ki make an-anglè: "Add special instructions to the seller", jan ou wè sa montre anba-a an wouj la. Mèsi:

Si paj donasyon-an pa monte otomatikman, souple, klike pou-w kontinye ak donasyon-an alamen isit la. Mèsi!