Nan-Sle Incorporated

NT-POU-LAPRS Desanm 2017!

  PWOJÈ AKTYÈL:
  Atelye Kasav Tayyino Nan Benè


Nan-Sole, Inc ap travay nan yon kolaborasyon total ak kominote moun Benè, yon seksyon riral nan rejyon sidès peyi dAyiti. Lide a se sipòte e ankouraje pwodiksyon Kasav nan lokalite a. Moun Benè deja rele pwojè a: “ATELYE KASAV TAYYINO nan BENÈ”, yon atelye, malgre li nan anfans toujou, kòmanse fabrike Kasav ki ap sikile nan komin nan e menm aletranje.

Kasav se yon manje ki popilè anpil atravè tout peyi a, e pèp Ayisyen toupatou manje'l. Atelye Kasav Tayyino nan Benè ap entwodwi yon lòt metòd fabrike kasav ke Nan-Sole apiye. Lokalite a ak komin nan ka jere'l, pou komin Benè a ka oto-sifizan e ka konstwi pwòp endistri yo.

Nan-Sole, Inc. deja angaje'l nan sipòte “Atelye Kasav Tayyino nan Benè”. Li pral kontinye siveye faz devlopman Atelye a, ede li jwenn materyèl pou kanpe yon atelye endepandan byen senp, annatandan Nan-Sole ka ede Atelye a jwenn machin ak zouti modèn ki ka toudabò rann pwodiksyon kasav la fasil; e dezyèmman, distribiye kasav nan mache lokal Benè avèk lespwa pwojè kasav la ka antre nan lòt lokalite nan vwazinay Benè.

Pou pwojè a reyisi e dire, Nan-Sole, Inc ap ankouraje moun Benè aranje yo pou yo mete akote yon pòsyon nan pwofi a pou Atelye a ka grandi, e pou anvizaje entansyon yo ka genyen pou lòt pwojè.

Pou “Atelye Kasav Tayyino lan Benè” ka dire, yon chapit kontribisyon ak patisipasyon Diaspora a nesesè, paske anpil nan nou wè ki imaj sosyo-politik peyi dAyiti ap pwojte nan moman jodi a.

Pou kontribiye e menm patisipe nan yon pwojè konsa, swiv detay nan fenèt Kontakte Nou an ki sou sit la souple.
Mèsi!

NT-POU-LAPRS Desanm 2017!

    PWOJÈ AKTYÈL:
  Atelye Kasav Tayyino Nan Benè

Nan-Sole, Inc ap travay nan yon kolaborasyon total ak kominote moun Benè, yon seksyon riral nan rejyon sidès peyi dAyiti. Lide a se sipòte e ankouraje pwodiksyon Kasav nan lokalite a. Moun Benè deja rele pwojè a: “ATELYE KASAV TAYYINO nan BENÈ”, yon atelye, malgre li nan anfans toujou, kòmanse fabrike Kasav ki ap sikile nan komin nan e menm aletranje.

Kasav se yon manje ki popilè anpil atravè tout peyi a, e pèp Ayisyen toupatou manje'l. Atelye Kasav Tayyino nan Benè ap entwodwi yon lòt metòd fabrike kasav ke Nan-Sole apiye. Lokalite a ak komin nan ka jere'l, pou komin Benè a ka oto-sifizan e ka konstwi pwòp endistri yo.

Nan-Sole, Inc. deja angaje'l nan sipòte “Atelye Kasav Tayyino nan Benè”. Li pral kontinye siveye faz devlopman Atelye a, ede li jwenn materyèl pou kanpe yon atelye endepandan byen senp, annatandan Nan-Sole ka ede Atelye a jwenn machin ak zouti modèn ki ka toudabò rann pwodiksyon kasav la fasil; e dezyèmman, distribiye kasav nan mache lokal Benè avèk lespwa pwojè kasav la ka antre nan lòt lokalite nan vwazinay Benè.

Pou pwojè a reyisi e dire, Nan-Sole, Inc ap ankouraje moun Benè aranje yo pou yo mete akote yon pòsyon nan pwofi a pou Atelye a ka grandi, e pou anvizaje entansyon yo ka genyen pou lòt pwojè.

Pou “Atelye Kasav Tayyino lan Benè” ka dire, yon chapit kontribisyon ak patisipasyon Diaspora a nesesè, paske anpil nan nou wè ki imaj sosyo-politik peyi dAyiti ap pwojte nan moman jodi a.

Pou kontribiye e menm patisipe nan yon pwojè konsa, swiv detay nan fenèt Kontakte Nou an ki sou sit la souple.
Mèsi!